Dec 14, 2012

Гэрэл зураг шиг ертөнцийн 
Гэнэ сэнэгүй энэ амьдрал дундуур
Гэрэлтэй явсан минь хичнээн билээ?...

1 comment:

Хэн нэг хүний тэмдэглэл said...

цөөхөн дөө, цөөхөн. (Залуу хүүхэд байж ингэж хэлэх онцгүй ч юм уу)