Dec 14, 2012

Гэрэл зураг шиг ертөнцийн 
Гэнэ сэнэгүй энэ амьдрал дундуур
Гэрэлтэй явсан минь хичнээн билээ?...